Teh Accurate Life Circle

Accurate Engineering Center är vårt designhus. Här kan du få förstärkt kompetens inom elektronikkapsling och förbindningsteknik. Du får även ritningsstöd som kan avlasta era ingenjörer. Utnyttja oss som teknisk partner i ert projekt där vi kan ansvara för ett arbetspaket eller stötta er inom:

 • Felutredningar
 • Teknisk rådgivning
 • Kravspecificering
 • Komponentval
 • Framtagning av både enkla och kvalificerade förbindningslösningar
 • Design av Racksystem som tex ATR, kraftenheter, säkerhetsbrytare, kopplingsboxar, kablage och kabel
 • Produktion av Racksystem som tex ATR, kraftenheter, säkerhetsbrytare, kopplingsboxar, kablage och kabel m.m

Skräddarsydda lösningar

Skicka en kort beskrivning över vilken hjälp du önskar från oss. Eller kontakta oss på forskning och utveckling. Med vår förstärkta ingenjörstjänst kan vi, beroende på uppdragets karaktär, mångdubbla kapaciteten med våra kompetenta medarbetare på Accurate. Eller använd oss som en ”designprocessor.” Det kan ge stor kapacitet och korta ledtider, dessutom ett breddat erbjudande av tjänster vid behov.

Ytterligare tjänster vi erbjuder

 • Manualer och produktkataloger
 • 3D-parametrisk modellering
 • Statisk strukturanalys i ANSYS
 • 3D-simulering av komplexa strukturer
 • Modellering av punktmoln
 • Skräddarsydda lösningar