Accurate Nordic startades 2003 av Peter Åkesson och Per Häglund i Stockholm. Vartefter projekten växte satsade man på ytterligare ett kontor, detta i Linköping, dels för att kunna starta en R&D avdelning och även vara närmare kund.

Vår organisation består idag av ett engagerat sammansvetsat gäng på 10 personer som älskar problemlösning och brinner för alla våra kundprojekt. Med vår nordiska närvaro representerar vi ett flertal välrenommerade företag inom våra spetskompetenser till exempel franska Nicomatic och Souriau som båda är världsledande tillverkare av kontaktdon och interconnect-lösningar, samt Elma som utvecklar skräddarsydda bakplan och systemplattformar.

Framgångs­faktorer

Tillsammans med våra kunder väljer vi rätt lösningar och komponenter. Ingen utmaning är för svår, ingen lösning för enkel. Vår framgång beror bland annat på:

  • Teknisk kompetens
  • Engagemang
  • Nära relationer och täta samarbeten med kunder & leverantörer
  • Effektiva och flexibla

Kompetens

Vi levererar alltid bästa möjliga kvalitet. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet av såväl teknisk försäljning, konstruktion som av projektledning. Våra spetskompetenser förbindningsteknik och elektronikkapslingar, i kombination med många års erfarenhet av applikationer, gör att vi förstår helheten.

Service

Vi anser att rätt beslut kan fattas först då man har en helhetsbild av kundens situation. Helhetstänket i kundvården genomsyrar alla våra processer. Att erbjuda professionell service i varje led är vad vi strävar efter. Även efter projektets avslut.

Arbetsglädje

Om de människor som är involverade i våra projekt är nöjda, blir resultatet bättre.Vi är måna om att både vi som arbetar här och våra samarbetspartner känner arbetsglädje. I det personliga bemötandet och service hoppas vi kunna nå upp till förväntningarna. Alltid med glimten i ögat och kunden i fokus.