Fråga: På en väg fanns lika många grisar, ankor och kycklingar. Totalt hade de 32 fötter. Hur många ankor fanns på vägen?

Svar: Ett gäng på en gris, en anka och en kyckling har 4+2+2 = 8 fötter. Alltså fanns det 32/8 = 4 gäng på vägen. Det betyder att det fanns 4 exemplar av varje djursort, bland annat ankor.

Similar Posts