Två cyklister tävlar:

Två cyklister tävlar mot varandra i ett varvlopp. De
startar samtidigt. Per cyklar ett varv på fyra minuter
medan Peter behöver sex minuter.

Hur lång tid tar det för Per att cykla ifatt Peter första
gången?

SVAR: Det tar 12 minuter för honom.
Källa:Lexicon, Nr 10 1992

Similar Posts