Hur mycket är klockan?
Vad är klockan, när det för tre timmar sedan var dubbelt så långt till klockan 10, som det är om en timme?

Svar: Klockan är 5. För tre timmar sedan kl. 2 var det 8 timmar till kl. 10, och om en timme dvs kl 6 är det hälften nämligen 4 timmar till kl 10.

Similar Posts