Konsten att följa strömmen: Kaj står utanför ett rum med stängd dörr. Han kan se att det måste vara mörkt i rummet, för det kommer inte ut något ljus från springan under dörren. Fem meter från dörren sitter tre strömbrytare, och Kaj får veta att var och en av dem hör till en lampa inne i rummet. Lamporna sitter så att man kan se dem om man går in i rummet. Kaj får nu i uppgift att ta reda på vilken strömbrytare som hör till respektive lampa. Men han får också besked om att han bara får gå in i rummet en enda gång. Går det? Hur gör han i så fall?

Rätt svar: Kaj tänder en lampa och låter den brinna i ett par minuter. Därefter släcker han den och tänder en annan. När han sedan går in i rummet kan han skilja mellan de tre lamporna, eftersom en är tänd en släckt och varm och den sista släckt och kall.

Similar Posts