Accurate Engineering Center

Accurate Engineering Center är vårt designhus som erbjuder våra kunder kvalificerad kompetensförstärkning inom våra kärnområden elektronikkapsling och förbindningsteknik. Vi vill även avlasta kundens ingenjörer med ritningsstöd. Vi vill gärna vara er tekniska partner i ett projekt, ansvara för ett arbetspaket eller stötta er inom:

 • Felutredningar
 • Teknisk rådgivning
 • Kravspecificering
 • Komponentval
 • Framtagning av både enkla och kvalificerade förbindningslösningar
 • Design av Racksystem som tex ATR, kraftenheter, säkerhetsbrytare, kopplingsboxar, kablage och kabel
 • Produktion av Racksystem som tex ATR, kraftenheter, säkerhetsbrytare, kopplingsboxar, kablage och kabel m.m

Skräddarsydda lösningar

Vad kan vi göra för just dig? Skicka en kort beskrivning över vad du önskar för hjälp från oss eller kontakta oss på forskning och utveckling. Med vår förstärkta ingenjörstjänst kan vi beroende på uppdragets karaktär mångdubbla kapaciteten hos våra kompetenta medarbetare på Accurate. Vi kan även ses som en ”designprocessor” som ger oss momentant stor kapacitet, korta ledtider, och ett breddat erbjudande av tjänster när så behövs.

Ytterligare tjänster vi erbjuder

 • Manualer och produktkataloger
 • 3D-parametrisk modellering
 • Statisk strukturanalys i ANSYS
 • 3D-simulering av komplexa strukturer
 • Modellering av punktmoln
 • Skräddarsydda lösningar

Kontakta oss för mera information!