Kontaktdon

Cirkulära och rektangulära kontaktdon för krävande applikationer som fyller många av de standarder som finns exemepelvis MIL. Vi representerar bland annat världsledande Nicomatic.